“พจมาน” โปรแกรมบัญชีและควบคุมต้นทุนสำหรับธุรกิจรับเหมา

บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด แนะนำ “พจมาน” โซลูชั่นที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ พจมานจึงได้รับการพัฒนาขึ้นจากความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบธุรกิจรับเหมาและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการจัดการระบบบัญชีและต้นทุนงานรับเหมาได้อย่างครบวงจร ทำให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกบันทึกลงในระบบ มีการเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ ช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน สามารประหยัดค่าใช้จ่ายจากการลดขั้นตอนการทำงานที่ซับซ้อนลงได้ ทำให้สามารถบริหารธุรกิจรับเหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
โทร. 0-2789-5510, 0-2982-8838
แฟกซ์ 0-2573-1010
http://www.longkongstudio.com

 
รูปขนาดใหญ่